event/kurser


astrofool
TAROT SOM TERAPEUTISKT REDSKAP

UTBILDA DIG TILL DIPLOMERAD TAROTLÄGGARE


En termins utbildning, 4 HELGER

nästa kursstart i AUGUSTI 2024

Lärare: Thomas Jönsson


Tarotkorten är samlad, tidlös visdom. Korten utgör fönster mellan verklighetens olika skikt, mellan det yttre och inre livet, det medvetna och det omedvetna: Ett draget Tarotkort som svar på en fråga, kan belysa vad som på ett djupare plan pågår i våra liv. Dialogen med korten kan öppna vår intuition, stärka vår vägledning, hjälpa oss se våra inneboende potentialer och förlösa vår egen visdom; detta kan till exempel hjälpa oss möta olika utmaningar med nya ögon. Tolkning av korten, kan också ge insikt i hur vi kan påverka vår framtid utifrån nuet. Korten kan även användas till fördjupad inblick i vårt förgångna.


Som Tarotläggare blir Du klientens guide, terapeut, mentor eller coach. Tarot lämpar sig också utmärkt som komplement till andra terapimetoder, massage, coaching m.m. Samtal kring de dragna Tarot-korten, hjälper oss stödja klientens väg till tillit, mer kraft och insikt i hur han eller hon är medskapande till sin egen verklighet.


Under kursen kommer vi att betona intuition, empati och meningsfull dialog med symbolernas värld. Vi tar också del av olika meditationstekniker och andra verktyg som stöd i klientarbetet. Vi arbetar även intensivt med gruppens processer, samt var och ens egen inre resa. Även en introduktion i Numerologi och Astrologi ingår, eftersom deras symboler är invävda i korten.

Tarotutbildningen vänder sig både till dig som vill utöva Tarot professionellt och till dig som vill stärka din inre utveckling. Thomas Jönsson har mer än 30 års erfarenhet av arbete med Tarotkorten och har skrivit "Tarot - den inre världsomseglingen".

Detta blir den 14:e utbildningsgruppen som anordnas.KURSPLAN:
Helg 1: Tarot-historik; kortens olika användningsområden genom tiderna. Vad innebär ett terapeutiskt synsätt? Begreppen arketyper och synkronicitet. Symbolernas verklighet. Genomgång av Stora arkanan.


Helg 2: Kortsystemets uppbyggnad. De fyra elementen eld-jord-luft vatten. Genomgång av Lilla arkanan. Olika kortuppläggningar.Hur man ställer frågor till korten. Att använda korten för att bryta igenom egna rädslor och blockeringar. Att finna olika tolkningsnivåer i korten.


Helg 3:  Livscykler och livskriser;, Klientbesök i gruppen Talsymbolikens grunder, Astrologins grundsymboler, Kortens länk till sagor och myter.


Helg 4: Tarotkort kombinerat med Talsymbolik och Astrologi.. Visualiseringar och meditationer. Klientbesök i gruppen


Omdömen om utbildningen:
"Jag kan å det varmaste rekommendera den kreativa, skapande och inspirerande inre resa som kursen 'Tarot som terapeutiskt redskap' erbjuder deltagarna!" Anders Wallin; NLP Master Practitioner, hypnosterapeut

”Med humor, entusiasm och mycket kunskap tar Thomas Jönsson med sina elever på en svindlande upptäcktsresa i världen av tarot. Ett års studier med honom har gett mig som journalist och författare ovärderliga nycklar. Både till mitt inre och till skrivandet”. Milena Bergquist

”För mig har det varit ett oförglömligt äventyr, som ökat min öppenhet och tillit till livet. Utbildningen har hjälpt mig att se igenom illusioner och utmanat gamla begränsande tankemönster. Den har gjort mig redo för en ny början och stärkt min tro på att lita till och följa min inre vägvisare – hjärtats röst”Åsa Vestergren
Antal kurstillfällen:
4 helger (lör-sön 10.30-18.00).

Kursdatum 2024:
31/8-1/9,28-29/9,26-27/10,23-24/11


Kurslokal på Södermalm. Inga formella förkunskaper krävs


Total kostnad: 11.000:- inkl.moms

(möjlighet finns till delbetalningar per helg).


Allt kursmaterial ingår; Tarotlek, kompendier.


Max.antal deltagare:6Anmälningsavgift 1.500:- (avdrages senare från kursavgiften), Anmälan är bindande. överföres till Plusgiro 500820-6, ”Aquarius/Thomas Jönsson”


För information: thomas@astrofool.com


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 (avslutas i dec 2024


Astrologikurs som terapeutiskt redskap

1-4 terminer
 termin 1: 25-26/3, 22-23/4,27-28/5


Människan är född av stjärnstoft. Himlavalvet blir vid födelseögonblicket symboliskt "fotograferat" in i psyket hos den nyfödde. Stjärnhimlens utseende vid en viss tidpunkt, beskriver symboliskt en människas potentialer. Att tolka ett horoskop kan hjälpa oss få kontakt med våra djupaste resurser och förstå vårt livstema. Astrologin ser människan som ett väsen fyllt av obegränsade möjligheter. Den kan hjälpa oss vara medskapande i livet, istället för att vara maktlöst ödesbundna.
    Astrologin är troligen en av världens äldsta metoder för självkännedom. Den är vår moderna länk till de tidlösa myterna. Under antiken såg människan de olika himlakropparna som gudaväsen. I dag ser vi dem snarare som komponenter i våra psyken. Modern, psykologisk astrologi kan hjälpa oss vara fullt delaktiga i allt som sker. Den är fullt förenlig med det moderna, holistiska tänkandet; insikten att alla delar av universum är sammanlänkade. I den nya tidsåldern, Vattumannens tidsålder, behöver människan komma i kontakt med sina djupare resurser - här kan astrologin guida oss på ett sällsynt djupt plan. Ett horoskop sätter in människan i ett större sammanhang. Det förbinder mikrokosmos och makrokosmos; det personliga avspeglar det större livet och vice versa.
     Ett horoskop är som ett psykologiskt röntgenfoto; det röjer djupt liggande resurser i människan. När dessa blir medvetandegjorda, kan man lättare integrera själ och personlighet, och olika delar av personligheten. Då kommer ens unika gåvor till sin rätt och man kan slå ut i full blom som människa.
     Det är ansvarsfyllt att ge astrologisk vägledning. Därför kommer en stor del av undervisningen att ägnas åt deltagarnas personliga utveckling, samt terapeutisk utövning av astrologin. Intuition och medkänsla är kanske astrologens viktigaste verktyg, tillsammans med det rent tekniska kunnandet. Det är viktigt att veta hur man vägleder människor i olika stadier av utveckling och i olika faser av livet.
    Som verksam astrolog kan du profilera dig inom olika områden, som vi kommer att beakta inom utbildningen; terapeutiska samtal, vägledning/coaching, partner- och familjerådgivning, grupprocesser, rådgivning för företag, idrottsmän, mm. Utbildningen passar utmärkt bra att kombinera med annan utövning, till exempel olika terapiyrken, psykolog, mental tränare och företagscoach.


Undervisningen är förlagd till kurslokaler i centrala Stockholm, Varje helgpass består av lördag och söndag, 10.30-18.00. Alla kurshelger innehåller träning i horoskoptolkning, varvat med upplevelseövningar och teori. Hemuppgifter förekommer mellan kurshelgerna, enskilt och i grupp. 


 

TERMIN 1:  9.000:-, varav anmälningsavgift 1000:-, som är bindande, överföres till  Thomas Jönsson, Plusgiro 500820-6 (”Aquarius”),delbetalning är möjlig.
Kursavgiften inkluderar all undervisning, kurslitteratur, stjärntabeller, kompendier.
Max 8 deltagare.
Förkunskapskrav: Viss vana vid läsning av engelsk litteratur är en fördel.


Helg 1: Den astrologiska världsbilden; historik. De fyra elementen och de tre tillstånden, stjärntecknen och årets cykler. Antikens myter; genomgång av planetkrafterna.
Helg 2: Fördjupning i stjärntecknens och planeternas arketyper. Planeternas styrarskap. Prognoser,Transiter.
Helg 3: Personlighetsanalys, aspekter och vinklar, horoskopmönster, retrograder, 


Double-click here to add your own text.