event/kurser

astrofool


TAROT SOM TERAPEUTISKT REDSKAP

UTBILDA DIG TILL DIPLOMERAD TAROTLÄGGARE


introkurs lör den 4 september kl10.30-18.00

kostnad, inklusive kompendium och Tarotlek: 1.000:-
avdragsgillt på den längre kursen, se nedan>>En termins utbildning, nästa start  25-26 september 2021

Lärare: Thomas Jönsson


Tarotkorten är samlad, tidlös visdom. Korten utgör fönster mellan verklighetens olika skikt, mellan det yttre och inre livet, det medvetna och det omedvetna: Ett draget Tarotkort som svar på en fråga, kan belysa vad som på ett djupare plan pågår i våra liv. Dialogen med korten kan öppna vår intuition, stärka vår vägledning, hjälpa oss se våra inneboende potentialer och förlösa vår egen visdom; detta kan till exempel hjälpa oss möta olika utmaningar med nya ögon. Tolkning av korten, kan också ge insikt i hur vi kan påverka vår framtid utifrån nuet. Korten kan även användas till fördjupad inblick i vårt förgångna.


Som Tarotläggare blir Du klientens guide, terapeut, mentor eller coach. Tarot lämpar sig också utmärkt som komplement till andra terapimetoder, massage, coaching m.m. Samtal kring de dragna Tarot-korten, hjälper oss stödja klientens väg till tillit, mer kraft och insikt i hur han eller hon är medskapande till sin egen verklighet.


Under kursen kommer vi att betona intuition, empati och meningsfull dialog med symbolernas värld. Vi tar också del av olika meditationstekniker och andra verktyg som stöd i klientarbetet. Vi arbetar även intensivt med gruppens processer, samt var och ens egen inre resa. Även en introduktionskurs i Numerologi och Astrologi ingår, eftersom deras symboler är invävda i korten.

Tarotutbildningen vänder sig både till dig som vill utöva Tarot professionellt och till dig som vill stärka din inre utveckling. Thomas Jönsson har 30 års erfarenhet av arbete med Tarotkorten och har skrivit Sveriges mest lästa Tarotbok, "Tarot - den inre världsomseglingen".

Detta blir den 12:e utbildningsgruppen som anordnas.KURSPLAN:
Helg 1: Tarot-historik; kortens olika användningsområden genom tiderna. Vad innebär ett terapeutiskt synsätt? Begreppen arketyper och synkronicitet. Symbolernas verklighet. Genomgång av Stora arkanan.
Helg 2: Kortsystemets uppbyggnad. De fyra elementen eld-jord-luft vatten. Genomgång av Lilla arkanan. Olika kortuppläggningar.
Helg 3: Hur man ställer frågor till korten. Att använda korten för att bryta igenom egna rädslor och blockeringar. Att finna olika tolkningsnivåer i korten. Livscykler och livskriser;, Klientbesök i gruppen Talsymbolikens grunder, Astrologins grundsymboler, Kortens länk till sagor och myter.
Helg 4: Tarotkort kombinerat med Talsymbolik och Astrologi.. Visualiseringar och meditationer. Klientbesök i gruppen


Omdömen om utbildningen:
"Jag kan å det varmaste rekommendera den kreativa, skapande och inspirerande inre resa som kursen 'Tarot som terapeutiskt redskap' erbjuder deltagarna!" Anders Wallin; NLP Master Practitioner, hypnosterapeut

”Med humor, entusiasm och mycket kunskap tar Thomas Jönsson med sina elever på en svindlande upptäcktsresa i världen av tarot. Ett års studier med honom har gett mig som journalist och författare ovärderliga nycklar. Både till mitt inre och till skrivandet”. Milena Bergquist

”För mig har det varit ett oförglömligt äventyr, som ökat min öppenhet och tillit till livet. Utbildningen har hjälpt mig att se igenom illusioner och utmanat gamla begränsande tankemönster. Den har gjort mig redo för en ny början och stärkt min tro på att lita till och följa min inre vägvisare – hjärtats röst”Åsa Vestergren
Antal kurstillfällen: 4 helger (lör-sön 10.30-18.00).
Kursdatum: 25-26/9, 23-24/10, 20-.21/11, 29-30/1

Kurslokal på Södermalm. Inga formella förkunskaper krävs


Total kostnad: 11.000:- inkl.moms

(möjlighet finns till delbetalningar per helg).


Allt kursmaterial ingår; Tarotlek, kompendier.Max.antal deltagare:6Anmälningsavgift 1.500:- (avdrages senare från kursavgiften), Anmälan är bindande. överföres till Plusgiro 500820-6, ”Aquarius/Thomas Jönsson”


För information / anmälan: thomas@astrofool.com


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 
7-8/9 2019 START FÖR"ASTROLOGI SOM TERAPEUTISKT REDSKAP",1-4 TERMINER, se nedan

ASTROLOGI
SOM TERAPEUTISKT REDSKAP

Astrologutbildning 1 - 4 terminer
Du kan välja att gå en, två, tre eller fyra terminer.

Kursstart Modul 1, 2019,
Helg 1: 7-8/9,

Helg 2:  12-13/10,
Helg 3: 23-24/11

Huvudlärare: Thomas Jönsson

Människan är född av stjärnstoft. Himlavalvet blir vid födelseögonblicket symboliskt "fotograferat" in i psyket hos den nyfödde. Stjärnhimlens utseende vid en viss tidpunkt, beskriver symboliskt en människas potentialer. Att tolka ett horoskop kan hjälpa oss få kontakt med våra djupaste resurser och förstå vårt livstema. Astrologin ser människan som ett väsen fyllt av obegränsade möjligheter. Den kan hjälpa oss vara medskapande i livet, istället för att vara maktlöst ödesbundna.
    Astrologin är troligen en av världens äldsta metoder för självkännedom. Den är vår moderna länk till de tidlösa myterna. Under antiken såg människan de olika himlakropparna som gudaväsen. I dag ser vi dem snarare som komponenter i våra psyken. Modern, psykologisk astrologi kan hjälpa oss vara fullt delaktiga i allt som sker. Den är fullt förenlig med det moderna, holistiska tänkandet; insikten att alla delar av universum är sammanlänkade. I den nya tidsåldern, Vattumannens tidsålder, behöver människan komma i kontakt med sina djupare resurser - här kan astrologin guida oss på ett sällsynt djupt plan. Ett horoskop sätter in människan i ett större sammanhang. Det förbinder mikrokosmos och makrokosmos; det personliga avspeglar det större livet och vice versa.
     Ett horoskop är som ett psykologiskt röntgenfoto; det röjer djupt liggande resurser i människan. När dessa blir medvetandegjorda, kan man lättare integrera själ och personlighet, och olika delar av personligheten. Då kommer ens unika gåvor till sin rätt och man kan slå ut i full blom som människa.
     Det är ansvarsfyllt att ge astrologisk vägledning. Därför kommer en stor del av undervisningen att ägnas åt deltagarnas personliga utveckling, samt terapeutisk utövning av astrologin. Intuition och medkänsla är kanske astrologens viktigaste verktyg, tillsammans med det rent tekniska kunnandet. Det är viktigt att veta hur man vägleder människor i olika stadier av utveckling och i olika faser av livet.
    Som verksam astrolog kan du profilera dig inom olika områden, som vi kommer att beakta inom utbildningen; terapeutiska samtal, vägledning/coaching, partner- och familjerådgivning, grupprocesser, rådgivning för företag, idrottsmän, mm. Utbildningen passar utmärkt bra att kombinera med annan utövning, till exempel olika terapiyrken, psykolog, mental tränare och företagscoach.

Undervisningen är förlagd till kurslokaler i centrala Stockholm, förutom sommarveckorna (på kursgård), som inriktar sig på deltagarnas  personliga utveckling.
Varje helgpass består av lördag och söndag, 10.30-18.00. Alla kurshelger innehåller träning i horoskoptolkning, varvat med upplevelseövningar och teori. Hemuppgifter förekommer mellan kurshelgerna, enskilt och i grupp. Efter ett antal godkända klientbesök och horoskoptolkningar, kommer diplom att utfärdas (efter Modul 4).

Utbildningsledare är Thomas Jönsson, i grunden Logoped, som sedan mitten av 80-talet utövat Astrologi på heltid. Thomas undervisar även i Tarot, allmän esoterik och röstträning.
På utbildningen medverkar även två av Sveriges mest erfarna astrologer som gästföreläsare, för att delge gruppen sina gåvor och specialiteter. Utbildningen är indelad i fyra moduler (en för varje termin). Du förbinder dig till en Modul åt gången. Intyg utgår även efter en eller två moduler.  Hemuppgifter och självstudier ingår mellan kurshelgerna. Detta blir den 8:e gruppen

 


KURSFAKTA
Utbildningens samtliga 4 moduler omfattar totalt 12 helger och 2 sommarveckor (à fyra övernattningar), fördelade på två år. Sommarveckorna tillhör Modul 2 resp 4.

Modul 1:  7.500:-, varav anmälningsavgift 1000:-, som är bindande, överföres till  Thomas Jönsson, Plusgiro 500820-6 (”Aquarius”), Modul2: 10.000:-, Model 3: 7.500:-, Modul 4: 10.000:-

Delbetalningar är möjliga (per helg).  Ifall du går introkursen  och sedan anmäler dig till utbildningen, kommer du kunna dra av denna kostnad.

Kursavgiften inkluderar all undervisning (ca 300 timmar på fyra moduler), all kurslitteratur, stjärntabeller, kompendier, en individuell reading. Två sommarveckor (på kursgård), inkl. logi. Max 10 deltagare. Förkunskapskrav: Viss vana vid läsning av engelsk litteratur är en fördel.

Omdömen om utbildningen:
"Utbildningen har aktiverat och utvecklat min förmåga och givit mig verktyg att vara verksam som astrolog. Dessutom har det varit en mycket inspirerande vägledning och spännande resa och både inåt och ut i kosmos" Lina E

"För alla som är intresserade av astrologi, gå utbildningen! Det finns ingen annan utbildning - tro mig, jag har gått många ledarskapsutbildningar, - som kommer att utveckla dig lika mycket, skänka dig lika mycket gemenskap och AHAupplevelser som denna. Och ingen jag träffat är mer seriös, kunnig och klockrent rätt än Thomas. Arbetar (ännu) inte som astrolog men bär den med mig varje dag!" Ulrika Gregemark

KURSPLAN:
MODUL 1:
Helg 1: Den astrologiska världsbilden; historik. De fyra elementen och de tre tillstånden, stjärntecknen och årets cykler. Antikens myter; genomgång av planetkrafterna.
Helg 2: Fördjupning i stjärntecknens och planeternas arketyper. Planeternas styrarskap. Prognoser,Transiter.
Helg 3: Personlighetsanalys, aspekter och vinklar, horoskopmönster, retrograder, GÄSTFÖRELÄSARE

MODUL 2: vt 2020
Sommardagar i augusti, trol v 34 el 35,  ägnas åt personlig och intuitiv utveckling och astrodrama.
-Helg 4: Astronomi för astrologer, framräkning av ett horoskop, hussystem. Analys av efemerider. Personlighetsanalys. Rollspel och terapeutisk träning, krishantering.
-Helg 5: Personlighetsanalys, Sabianska symboler. Prognoser. Chiron, månnoderna och eclipser; relationer till barndomen och föräldrar. Klientbesök i gruppen.
-Helg 6: Prognoser; transiter, cykler, progressioner, förmörkelser. Terapeutisk träning. Klientbesök i gruppen. Karma i horoskopet.

MODUL 3:  ht 2020
Helg 7: Relationsastrologi, synastri, composit. Grupphoroskop. Klientbesök.  Fördjupning i planetaspekter.
Helg 8: Asteroiderna och de kvinnliga arketyperna, Lilith. Klientbesök.
Helg 9: Astrologi och friskvård. Medicinsk astrologi.  Fördjupning i prognoser. Klientbesök.

MODUL 4:  vt 2021
Sommardagar i augusti (trol v 34 el 35) ägnas åt personlig och intuitiv utveckling och astrodrama.
Helg 10: Horoskop för händelser i världen; för länder, företag, grupphoroskop.
 Local Space/Astrokartografi. Klientbesök.
Helg 11: Fixstjärnor, Part of Fortune och Arabiska punkter. Dekaner. Astrologen som coach. Klientbesök
Inblick i Human Design. GÄSTFÖRELÄSARE.
Helg 12: Syntes och integrering av alla tidigare teman. Klientbesök.