aktuell infoPOWER P 2021.pptxlänk till

ovan  power point länk till mitt föredrag den 19/1
BL A MED FÖRTECKNING ÖVER VIKTIGA DATUM.

astrofool