OM

astrofool

Du kan boka en personlig vägledning hos Thomas Jönsson. Thomas har sedan 1985 tagit emot över 15.ooo nöjda klienter. Vid besöket kommer du att få hjälp att se var du står i livet just nu; att klargöra din situation kan bli en katalysator för många positiva förändringar i ditt liv. Jag fungerar under mötet som din personliga vägledare, mentor, terapeut eller coach; Jag berättar vad jag ser, för att ge dig perspektiv; du kan ställa vilka frågor du vill kring nuet, det förgångna eller framtiden.


En grundpelare i mitt arbete är att framtiden har sitt ursprung i nuet. Det är ju bara genom att förstå dina potentialer, som du kan förverkliga dem. Men för mig är det även viktigt att kunna beakta de olika processer som vi alla genomgår och som i vissa perioder är mer intensiva. Jag kan under vårt samtal ge dig stöd till dessa processer, även vid behov hjälpa dig att medvetandegöra dem.


  Beroende på dina önskemål och ditt sammanhang, kan du boka en eller flera besök. De flesta brukar börja med ett besök; du väljer sedan själv om och när du vill återkomma, kanske om ett-två år, eller en månad eller redan nästa vecka.

  Mitt arbete består av både inre och yttre redskap; För mig är intuition, lyhördhet och empati de viktigaste inre redskapen under sessionen; Du får då ta del av mina tolkningar av symbolerna i ditt personliga horoskop, baserat på klockslag, datum och ort för din födelse. Detta på ett sätt som du kan överföra och tillämpa på din konkreta livssituation. Denna personliga horoskopkarta, hör till mina yttre redskap.

 

Detta är helt väsensskilt från så kallade horoskopspalter i vecko- och kvällspress, vilka för det mesta baseras på opersonliga generaliseringar. Ditt personliga horoskop är en symbolisk karta över ditt liv, dina processer, potentialer, utmaningar, ditt energifält – kort sagt en beskrivning av din personlighet. Ditt horoskop innehåller planet-arketyper; dessa arketyper beskriver just de krafter som är i omlopp i ditt liv.  Ett horoskop är som ett levande väsen; det går igenom faser och processer; Det brukar därför vara mycket träffsäkert att genom horoskopet ringa in olika tidsperioder som du går igenom och få en djupare insikt i vilka livsområden som just nu är utmanade.


Detta kan vi kalla för en djupare förståelse av nuet; utifrån detta kan jag upprätta en prognos; en tänkbar utveckling av dina potentialer (baserad på dina behov). Detta är något helt annat än ödesmättade spådomar. Du kan istället vara helt medskapande till att infria potentialerna i ditt horoskop, dvs  i ditt eget liv! Det går också bra att genom horoskopkartan göra djupdykningar i ditt förgångna, för att förstå, integrera och läka.


  Relationer är ett existentiellt tema; jag kan ge en eller flera sessioner som avser två eller flera personers gemensamma horoskop, (vilket förut kallades parhoroskop). Det kan gälla kärleksrelationer, vänskap, familjeförhållanden, affärskompanjoner, med mera. Under besöket tittar vi närmare på dynamiken i relationen och sätter luppen på möjligheter respektive utmaningar.


Även Tarotkorten och deras bildspråk ingår i mina yttre redskap: Varje tarotkort som dragits som svar på en fråga kan ses som ett fönster till ditt inre, ditt undermedvetna. Genom korten kan jag hjälpa dig se och förstå vad som pågår från ett högre, djupare plan.  Vi kan tala om nuet, framtiden, det förgångna. Tarotkortens symboler och arketyper har en transformerande inverkan. Tarot kan med stor fördel kombineras med tolkningen av din horoskopkarta. Ett tredje redskap är numerologins symbolspråk, speciellt för att förstå olika livsperioder. Både horoskopet, numerologin och tarotkorten kan ge dig helikopterperspektiv på din tillvaro.


Både Tarotkorten och horoskopet speglar således de processer du just nu går igenom i ditt liv; de ger dig även förslag på hur du kan gå vidare för att utveckla dina möjligheter.

   Nedan exempel på olika typer av sessioner som finns att tillgå på min mottagning: Samtalet spelas in på en ljudfil. För horoskoptolkning behöver du, innan du bokar tiden, ha uppgifter tillhands på ditt födelsedatum, -ort och -klockslag, som finns i din födelsejournal och som i regel kan erhållas på Landstingsarkivet i din födelsekommun.ÖVERSIKT AV

KONSULTATIONER & ARVODEN


* Fullständig horoskoptolkning: 

Stor personlighetsprofil, genomgång av livsteman, gåvor och utmaningar + prognos/vägledning:

(ca  75 min); 2.000:- inkl moms och inspelning


* Framtidsprognos & nulägesbeskrivning:

Ger en vägledning där du står i livet just nu och ser potentialerna för din framtid. 1.400:- inkl.moms  och inspelning

(ca 50 min) (kan inkluderaTarot).


*Återbesök:

(Uppdatering) 1.000:- inkl. moms  och inspelning (återbesök inom 3 år)(ca 50 min)

efter mer än 3 år: 1.200:- inkl moms.


* Enbart Tarotläggning:

800:-inkl.moms och inspelning.(ca 50 min)


* Relationshoroskop;

Vägledning på dynamiken i relationer för par, kompanjoner, föräldrar/barn, osv.

900:- inkl.moms per person, (ca 1 tim)


*Mentorsamtal; 900:- per gång (ca 50 min) inkl moms.


* Uppföljningssamtal; för att lättare integrera det som framkommit vid första mötet; bokas in inom fyra veckor från första mötet; 700:- inkl moms (50 min)

* Även vägledning för företag, arbetsgrupper & teambuilding. Kontakta mig för mer info!


* Röstträning; 900:- /timme inkl moms.* Telefonkonsultation, samma taxa som ovan.

Skype är installerad.Mottagningsadress:

Bondegatan 53

(Buss 2, 3, 53, 66, 76 .Betalning kan ske med Swish, Faktura, Kort eller kontanter. Avbokning bör ske senast 24 timmar före avtalat möte; i annat fall debiteras fullt pris.TIPS:Ge bort ett horoskop i gåva, julklapp, examenspresent...!

(Gratulanten får därefter själv beställa tid).

Det aktuella beloppet (se ovan) insättes på Plusgiro 50 08 20 - 6, "Aquarius Kulturproduktion"
Lite om min livsväg: 


Som barn älskade jag att sjunga och uppträda, jag fick ha scenen för mig själv, för jag hade inga syskon. Jag kunde även stå i timmar och titta på stjärnhimlen, ibland genom en kikare. Föga anade jag att detta var en försmak av det som komma skulle…  I skolan älskade jag allt som hade med språk att göra. Jag flyttade som 18-åring från min uppväxtstad Gävle till Stockholm och läste på universitetet i några år, franska, teatervetenskap och logopedutbildning. Jag var helt inritad på att arbeta som teaterlogoped. När jag som nykläckt logoped och teatervetare träffade några vildhjärnor som skulle börja göra stora operauppsättningar, hakade jag på dem. Det blev en resa att minnas; mina logopedambitioner blandades upp med producentsysslor och ibland nästan allt annat än det rent logopediska.


  Min idealistiska sida, som under tonåren hade kanaliserats via politik och fredsrörelsen, hade funnit en ny kanal i detta teaterarbete; men jag tog typiskt nog på mig alldeles för mycket; jag hade startat en lavin i mig själv som snabbt styrde mot en katastrofpunkt; en januarimorgon när jag nyss fyllt 30 , efter att inte ha sovit på tre-fyra nätter, hände något som kändes oförklarligt; inom loppet av en sekund hade mitt medvetande lämnat kroppen och slungades ut från planeten Jorden långt ut i solsystemet med en oerhörd hastighet (ljusets?), varpå medvetandet återvände till jorden - och min egen kropp som låg livlös - med en kraft likt en nedstörtande asteroid.

     Det var en milt sagt chockerande upplevelse: Efter att jag kommit ner i kroppen igen trodde jag till en början allt möjligt; att jag hade dött eller att jag var tokig, att jag hade kommit till andevärlden, paradiset eller helvetet, beroende på hur jag kände mig för dagen, för mitt tillstånd kunde svänga om på en sekund. Jag började också ”se saker" som jag inte sett tidigare, utan att kunna avgöra om det var fantasifoster eller ”riktiga” syner.


  Några år innan min resa hade jag börjat titta lite nyfiket i böcker om astrologi, men det var som jag ändå inte riktigt förstod vad det hela gick ut på. När jag nu öppnade dessa böcker igen, fick jag tillbaka känslan från min utanförkroppen-resa, det var som om hela jag lyfte och kunde se hur allt hänger samman, precis som under resan. Jag gick vidare med läsandet och köpte lite svårare böcker med samma resultat; det kändes som om jag redan kunde allt det som stod där.


Så en dag tar jag mig till Vattumannens Bokhandel i Stockholm för att leta efter en astrologibok. När jag står vid en hylla och tittar i en bok, ramlar det ner något från en hylla precis intill – det visade sig vara en Tarotlek! Något jag aldrig hade hört talas om. Förundrad och som i ultrarapid, tar jag upp kortleken och börjar titta i den: då får jag återigen tillbaka känslan från min ”rymdresa”. Det var som om korten fick liv och berättade för mig att de var guider, vägvisare för mänskligheten – och för mig. Efter denna stund blev Tarotkorten mina kära följeslagare, jag hade fått 78 nya vänner!


  Allt detta skedde 1985 och sedan 1986 arbetar jag professionellt med Tarot och Astrologi, oftast i kombination. De är för mig fantastiska redskap för att se klarare på mitt liv, för att ge vägledning och för att lita starkare på min intuition. Jag har skrivit en bok i vardera ämnet, jag bedriver kurser, håller föredrag och även ett- och tvååriga utbildningar.

  Jag kan bara säga att utan min "rymdresa*” hade jag inte upptäckt livets rikedomar, den har också hjälpt mig att kunna stödja en mängd andra människor i att finna sin väg. Detta fyller mig med tacksamhet.

                                                   

                                                      *


konsultationer