Home

astrofool

VÄLKOMMEN TILL ASTROFOOL

Thomas Jönsson

 

 

 

 

 

Transformation av medvetandet i den nya tiden

 

(senaste uppdatering 28/9)

 

Telefontid onsdagar 9.30-12.00 på 08 641 2915

 

 

En timmes horoskop-sittning: 1.400:-

Stor sittning, ca 90 min. : 2.000:-

Återbesök inom 3 år: 1.000:-

(därefter 1.200:-)

Par-horoskop: 1.600:

 

Tarotläggning: 800;-

Samtliga arvoden inkl moms och ljudinspelning

Plusgiro 50 08 20 -6 ("Aquarius")

 

thomas@astrofool.com

 

Bondegatan 53, 116 33 Stockholm (Södermalm)

INTRODUKTIONJag arbetar professionellt med personlig vägledning och rådgivning. Astrologi och Tarot, oftast i kombination, är för mig fantastiska redskap för att se klarare på livet, ge vägledning och för att lita starkare på intuitionen. Jag har skrivit en bok i vardera ämnet, ger personlig vägledning, håller föredrag, bedriver kurser och ett- och tvååriga utbildningar.  På mina seminarier och övriga framträdanden, belyser jag oftast den andliga, sociala och politiska situationen och utvecklingen i världen med hjälp av symbolernas och arketypernas språk, för det är deras förmåga att fördjupa våra insikter om den inre och yttre världen, som allt detta handlar om !


Vi genomgår alla den utmanande resan mot Vattumannens tidsålder - paradigmet att varje människa inrymmer hela universum i sitt medvetande. Vi behöver alla vara den förändring som vi önskar i världen! Det visar sig vid sådana kriser att gamla patentlösningar inte längre fungerar. Turbulensen är det pris vi får betala för stagnerad utveckling, genom att vi klamrat oss fast vid gamla trygghets-symboler. Det blir också svårt att höja medvetenheten så länge som vi bär på skygglappar, därför behöver vi ibland brutala uppvaknanden, vilket sker när skygglapparna tas bort. Men friktion är oundviklig för utveckling.


Vi testas och tränas oupphörligen att kunna tolerera mer turbulens, så det är helt avgörande med ett konstruktivt förhållningssätt till det som pågår på insidan och utsidan, i liten och stor skala. Faktum är att just detta kan vara en stor del av själva föränd-ringen: Att ha distans och perspektiv till vad som sker och ändå bära på empati och vara jordad. På så sätt höjer vi vår medvetande- frekvens. I takt med att vi släpper taget om det som begränsar oss, ömsar vi så skinn, lager på lager, så vi kommer närmare vår kärna.


Olika ofrånkomliga kriser på liten och stor nivå, där vi förlorar kontrollen,testar våra rädslor för föränd-ringar, men de kan också peka ut många systemfel i samhället eller på personlig nivå, där de yttre strukturerna inte längre motsvarar många människors egen verklighet.

   Men att inte på djupet tackla orsakerna till system-felen, kommer endast att förvärra upplevelsen av kris, till ett upplösningstillstånd och då ökar risken för att utse syndabockar.


Vi står nu inför ytterligare utmaningar att höja vårt medvetande och kliva in i "den 4:e dimensionen" -såväl individuellt som kolllektivt. Det handlar mycket om att komma bortom polariserade tankesätt, med allt vad det kan medföra av helhetsmedvetande och att lita starkare på vår intuition.


Från och med 2016 expanderar förändrings-energierna, likt en knopp som slår ut i blom. Det blir en manifestering av vad vi på insidan upplevt under 2011-2015. Det kommer också att innebära att "andlighet" för många blir liktydigt med att hjälpa och uträtta saker iden yttre världen.


Allt fler inser att tillvaron består av “energi”: vi får fler och fler direkta upplevelser av hur alla bestånds-delar i tillvaron hänger samman; detta höjer frekvenserna i våra medvetanden; i sin tur hjälper det oss bli mer handlingskraftiga, eftersom vi ser helheten; känslan av frihet och valmöjligheter växer och medvetandet förhöjs ytterligare.... Till och med vetenskapen belägger detta; i 2011 års Nobelpris i Fysik konstaterar de tre pristagarna att universums expansion accelererar just nu, pådriven av den okända faktorn “mörk energi”. Det som händer i universum, händer ju även i våra medvetanden!Namnet "Astrofool" är en ordlek, där "-fool" anknyter till kortet "Narren" i Tarotleken. Min bok "Tarot - den inre världsomseglingen" är den mest lästa Tarotboken i Sverige. Tillsammans med "Stjärntecknens Visdom", återfinns den på många bibliotek


                                          *.