kurser/event

 

FÖLJ MED TILL GLASTONBURY; Kraftplatsernas kraftplats, den 27/4-3/5 2018

 

 

 

 

TAROT SOM TERAPEUTISKT REDSKAP

UTBILDA DIG TILL DIPLOMERAD TAROTLÄGGARE

 

Ettårig utbildning, start 21-22 oktober 2017

Lärare: Thomas Jönsson

 

Tarotkorten är samlad, tidlös visdom. Korten utgör fönster mellan verklighetens olika skikt, mellan det yttre och inre livet, det medvetna och det omedvetna: Ett draget Tarotkort som svar på en fråga, kan belysa vad som på ett djupare plan pågår i våra liv. Dialogen med korten kan öppna vår intuition, stärka vår vägledning, hjälpa oss se våra inneboende potentialer och förlösa vår egen visdom; detta kan till exempel hjälpa oss möta olika utmaningar med nya ögon. Tolkning av korten, kan också ge insikt i hur vi kan påverka vår framtid utifrån nuet. Korten kan även användas till fördjupad inblick i vårt förgångna.

 

Som Tarotläggare blir Du klientens guide, terapeut, mentor eller coach. Tarot lämpar sig också utmärkt som komplement till andra terapimetoder, massage, coaching m.m. Samtal kring de dragna Tarot-korten, hjälper oss stödja klientens väg till tillit, mer kraft och insikt i hur han eller hon är medskapande till sin egen verklighet.

 

Under kursen kommer vi att betona intuition, empati och meningsfull dialog med symbolernas värld. Vi tar också del av olika meditationstekniker och andra verktyg som stöd i klientarbetet. Vi arbetar även intensivt med gruppens processer, samt var och ens egen inre resa. Även en introduktionskurs i Numerologi och Astrologi ingår, eftersom deras symboler är invävda i korten.

Tarotutbildningen vänder sig både till dig som vill utöva Tarot professionellt och till dig som vill stärka din inre utveckling. Thomas Jönsson har 30 års erfarenhet av arbete med Tarotkorten och har skrivit Sveriges mest lästa Tarotbok, "Tarot - den inre världsomseglingen".

Vi kommer att använda två olika Tarotlekar!

Detta blir den 11:e utbildningsgruppen som anordnas.

 

Kursstart: 21-22/10 2017, därefter 18-19/11, 16-17/12

Antal kurstillfällen: 7 helger (lör-sön 11.00-18.00),

varav höstterminen 3 helger.

Kurslokal på Södermalm. Inga formella förkunskaper krävs.

 

Total kostnad: 18.500:- inkl.moms

(möjlighet finns till delbetalningar per helg).Allt kursmaterial ingår; Tarotlek, kompendier.

Max.antal deltagare: 10

Anmälningsavgift 1.500:- (avdrages senare från kursavgiften), Anmälan är bindande. överföres till Plusgiro 500820-6, ”Aquarius/Thomas Jönsson”

För information / anmälan: thomas@astrofool.com

el ring 08/641 29 15 (tel.tid ons 9.30-12.00)

 

KURSPLAN:

Helg 1: Tarot-historik; kortens olika användningsområden genom tiderna. Vad innebär ett terapeutiskt synsätt? Begreppen arketyper och synkronicitet. Symbolernas verklighet. Genomgång av Stora arkanan.

Helg 2: Kortsystemets uppbyggnad. De fyra elementen eld-jord-luft vatten. Genomgång av Lilla arkanan. Olika kortuppläggningar.

Helg 3: Hur man ställer frågor till korten. Att använda korten för att bryta igenom egna rädslor och blockeringar. Att finna olika tolkningsnivåer i korten. Terapeutiska rollspel. Livscykler och livskriser; krishantering

Helg 4: Talsymbolikens grunder. Personliga livscykler. Kortens länk till sagor och myter. Visualiseringar och meditationer. Terapeutiska rollspel. Klientbesök i gruppen

Helg 5: Astrologins grundsymboler. Användning av de personliga korten. Visualiseringar och meditationer. Klientbesök i gruppen

Helg 6: Livscykler och livskriser; krishantering. Tarot och drömarbete. Kombinationer Tarot- Numerologi - Astrologi. Etik; terapeutens rättigheter och skyldigheter. Klientbesök i gruppen.

Helg 7: Etik; terapeutens rättigheter och skyldigheter. Kombinationer Tarot- Numerologi - Astrologi. Fördjupning av symbolspråket. Klientbesök i gruppen

 

 

Omdömen om utbildningen:

"Jag kan å det varmaste rekommendera den kreativa, skapande och inspirerande inre resa som kursen 'Tarot som terapeutiskt redskap' erbjuder deltagarna!" Anders Wallin; NLP Master Practitioner, hypnosterapeut

 

”Med humor, entusiasm och mycket kunskap tar Thomas Jönsson med sina elever på en svindlande upptäcktsresa i världen av tarot. Ett års studier med honom har gett mig som journalist och författare ovärderliga nycklar. Både till mitt inre och till skrivandet”. Milena Bergquist

 

”För mig har det varit ett oförglömligt äventyr, som ökat min öppenhet och tillit till livet. Utbildningen har hjälpt mig att se igenom illusioner och utmanat gamla begränsande tankemönster. Den har gjort mig redo för en ny början och stärkt min tro på att lita till och följa min inre vägvisare – hjärtats röst”Åsa Vestergren